bidokulu
Etkinlik ProgramıProje EkibiHedef KitleKatılımcı ListesiGaleriİletişim
Başvur

Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Disiplinlerarası Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Farkındalık Eğitimi

TÜBİTAK 4005 – Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı

Başvur

Proje

İçinde bulunduğumuz yüzyılda bilgi işlemsel düşünme becerisi, 21. yüzyıl becerileri kapsamında her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Eğitim kurumlarında bu beceriye yönelik farkındalık geliştirmek ve uygulamalı çalışmalar yapmak eğitim kalitesini artıracaktır. Bu projede, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin disiplinlerarası bilgi işlemsel düşünme becerisine yönelik farkındalığını geliştirecek etkileşimli etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda projenin amacı sınıf öğretmenlerinin disiplinlerarası bilgi işlemsel düşünme becerisine yönelik farkındalığını geliştirmek ve eğitimin sonunda katılımcı öğretmenlerin kendi hazırladıkları etkinlikleri sınıflarında uygulamalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan bu proje, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları 4005 -Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı kapsamında desteklenmektedir. Proje 31 Ağustos- 4 Eylül 2021 tarihlerinde Ataşehir Bahçeşehir Koleji ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Projede bilgi işlemsel düşünme becerisi ile bağlantılı yöntem/tekniklerin (Steam, scratch, AutodeskFusion 360 ile 3D modelleme, robot programlama, muhakeme, drama, oyunlaştırma gibi) bulunduğu çok sayıda etkinliklere yer verilecektir. Projede çeşitli üniversitelerden ve Milli Eğitim Bakanlığından öğretmen eğitimi ve bilgi işlemsel düşünme becerisi ile ilgili çalışmaları olan öğretim elemanları uzman veya eğitmen olarak görev almaktadır. Ayrıca katılımcılara gerekli destekleri sağlayacak rehberler de proje deneyimleri açısından oldukça deneyimlidir. Bu proje eğitimi yenilikçi öğretim yöntemlerine ilgisi olan sınıf öğretmenlerin beklentilerini karşılayacaktır.

Dr. Serap ÇİMŞİR

Proje Yürütücüsü

Proje Başvuru Takvimi


Başvuru tarihleri:

05 Temmuz - 10 Ağustos 2021


Sonuçların açıklanması:

15 Ağustos 2021


Asil kayıt son tarih:

20 Ağustos 2021


Yedek kayıt son tarih:

26 Ağustos 2021


Proje tarihleri:

31 Ağustos – 4 Eylül 2021


Proje Çıktıları


Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Nasıl Değerlendirilir?
Destekleyen Kuruluşlar

Ankara Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Bahçeşehir Koleji

Ataşehir Kaymakamlığı

Üsküdar Belediyesi

Ali Nihad Tarlan İlkokulu

Proje Afişi

© 2021 - Her hakkı saklıdır

TÜBİTAK 4005 – Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı